Κάποια στιγμή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να καταθέσουμε έγγραφα στο ελληνικό Δημόσιο. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, όμως, πριν από την κατάθεσή τους για να γίνουν δεκτά. Η μετάφραση αυτών των εγγράφων δεν αποτελεί απλή υπόθεση, καθώς πρέπει να φέρουν σφραγίδα και να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, πρέπει να κατατεθούν επίσημες μεταφράσεις των εγγράφων μας.

Το καθεστώς των επίσημων μεταφράσεων είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες του εκάστοτε κρατικού μηχανισμού. Σε γενικές γραμμές, μία μετάφραση θεωρείται επίσημη όταν φέρει επικύρωση, υπογραφή και ημερομηνία από κάποιον επίσημο μεταφραστή.

Στην Ελλάδα επίσημες μεταφράσεις μπορούν να παρέχουν και οι απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης των επίσημων μεταφραστών (https://peempip.gr) και να βρει τον υποψήφιο επίσημο μεταφραστή, με τον οποίο και θα συνεργαστεί.

Τι είναι καλό να ξέρουμε πριν από την επίσημη μετάφραση των εγγράφων μας;

Αρχικά, πρέπει να γνωρίζουμε αν θα χρειαστούμε τη Σφραγίδα της Χάγης στα πρωτότυπα των εγγράφων που επιθυμούμε να μεταφράσουμε. Η Σφραγίδα της Χάγης πιστοποιεί τη γνησιότητα των πρωτοτύπων εγγράφων και μπαίνει στη χώρα έκδοσης του πρωτοτύπου. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στη Γερμανία πρέπει να μπει η Σφραγίδα της Χάγης από τον αρμόδιο φορέα στη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες για τη Σφραγίδα της Χάγης για ελληνικά πρωτότυπα μπορούμε να βρούμε εδώ: (https://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis-politon/%CF%83%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82/).

Μετά ανατρέχοντας στο ευρετήριο και βρίσκοντας τον επίσημο μεταφραστή που επιθυμούμε, καλό είναι να τον ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Το μέγεθος του κειμένου
Το είδος του κειμένου
Τη χρήση για την οποία προορίζεται η μετάφραση
Η glotto. απαρτίζεται από επίσημους μεταφραστές και αναλαμβάνει την παροχή επίσημων μεταφράσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα.