Μεταφραστικά εργαλεία και νέες τεχνολογίες

about me

Ο σκοπός της glotto.academy είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικής σε επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε τεχνικά θέματα της μεταφραστικής διαδικασίας. Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του εκπαιδευτή, είναι πλήρως καταρτισμένοι με γνώσεις των νέων τεχνολογιών και εμπειρία χρήσης των μεταφραστικών προγραμμάτων από διαφορετικές σκοπιές.

 

Η ειδοποιός διαφορά μας είναι ότι προσφέρουμε πακέτα καθοδήγησης ειδικά προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του εξατομικευμένου πακέτου σας είναι να συζητήσουμε σχετικά με τις δικές σας ανάγκες. Έπειτα από τη διευρευνητική συζήτησή μας, σας στέλνουμε τα πακέτα προσφορών μας και επιλέγετε με ποιο θα συνεχίσουμε. Με τη συνεχή επίβλεψή μας κατά το διάστημα των συνεδριών μας θα μπορέσετε να λειτουργήσετε το μεταφραστικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και να κάνετε έμπρακτη εξάσκηση των γνώσεών σας.

 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ανάλυση των δικών σας αναγκών, καθώς κάθε επαγγελματίας έχει τα δικά του σημεία στα οποία θέλει να εμβαθύνει. Οι συνεδρίες είναι 1:1 και πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.

Οι συνεδρίες αφορούν την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών αναφορικά με την εκμάθηση εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

 

Μερικά από τα προγράμματα στα οποία προσφέρεται καθοδήγηση είναι τα παρακάτω: Trados Studio, MemoQ, Across, Memsource.

 

scroll page to top