Παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης

about me

Η glotto.academy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικής σε επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε τεχνικά θέματα της μεταφραστικής διαδικασίας. Οι συνεδρίες είναι 1:1 και προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.

Οι συνεδρίες αφορούν την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών αναφορικά με την εκμάθηση εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

Προγράμματα στα οποία προσφέρεται καθοδήγηση: Trados Studio Starter-Intermediate-Advanced/Freelance/PM, MemoQ, Across, Memsource

Επίσης, προσφέρονται συνεδρίες 1:1 με θεματική την καθοδήγηση νέων μεταφραστών για την εύρεση περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών. Θεματικοί κύκλοι που μπορούν να καλυφθούν είναι οι εξής: προσέγγιση πελατών, σύνταξη CV, χρήση πλατφορμών για επαγγελματίες μεταφραστές.

scroll page to top