Στις ημέρες μας η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι εύκολη, γρήγορη και προσιτή από όλους. Για να είναι προσιτή, όμως, πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζεται στο κοινό-στόχο που απευθύνεται. Σε αυτό το σημείο, έρχεται η τοπική προσαρμογή, η οποία αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν τη διαδικασία.

 

Η τοπική προσαρμογή είναι, λοιπόν, η μεταφορά και προσαρμογή μιας πληροφορίας από μια κουλτούρα αφετηρία σε μια κουλτούρα στόχο. Μερικές περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί τοπική προσαρμογή είναι σε καταλόγους, ιστοσελίδες και βιντεοπαιχνίδια.

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η τοπική προσαρμογή είναι αναγκαία για εταιρείες που επιθυμούν να λανσάρουν είτε νέες υπηρεσίες είτε νέα προϊόντα τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν υποψήφιους πελάτες και θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Σε τι διαφέρει, όμως, η τοπική προσαρμογή από τη μετάφραση;

 

Η τοπική προσαρμογή είναι ένα βήμα παραπάνω από μία «απλή» μετάφραση. Οι δύο αυτές έννοιες συσχετίζονται, καθώς η τοπική προσαρμογή εμπεριέχει τη μετάφραση και την καθιστά μια πιο ολοκληρωμένη λύση σε περιπτώσεις π.χ. λανσαρίσματος βιντεοπαιχνιδιού σε μια αγορά στόχο.

 

Η τοπική προσαρμογή πραγματοποιείται από επαγγελματίες μεταφραστές με ειδικές γνώσεις εργαλείων που υποβοηθούν τη διαδικασία της τοπικής προσαρμογής του λογισμικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας, της γνώσης της κουλτούρας στόχου και της γλώσσας στόχου είναι τρία προσόντα που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος πάροχος μεταφραστικών υπηρεσιών.