Επίσημη μετάφραση

about me

Η ομάδα της glotto. έχει τη δυνατότητα παροχής επισήμων μεταφράσεων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά κυρίως έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η ομάδα των μεταφραστών μας αποτελείται από αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επικύρωσης επισήμων μεταφράσεων. Απευθυνθείτε σε εμάς και μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία μετάφρασης των δικών σας εγγράφων.

scroll page to top