Τοπική προσαρμογή

about me

Η τοπική προσαρμογή αναφέρεται στη δυνατότητα μετάφρασης λογισμικών και ιστοσελίδων που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω των χαρακτηριστικών τους.

Στην glotto. ακολουθούμε την τακτική αυτή για να προσαρμόσουμε απόλυτα το προϊόν ή την υπηρεσία στην αγορά-στόχο και να επιτύχουμε έτσι την επιθυμητή απόδοση. Η τοπική προσαρμογή λογισμικού πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση διαφορετικών μεταφραστικών προγραμμάτων, τα οποία είναι εξειδικευμένα για την κάλυψη των αναγκών αυτής της διαδικασίας.

scroll page to top