Επιμέλεια

about me

Στην glotto. αναλαμβάνουμε, επίσης, την επιμέλεια κειμένων που είτε έχουν συνταχθεί στα ελληνικά είτε σε άλλες γλώσσες. Η επιμέλεια αποτελεί το τελικό στάδιο πριν από την έκδοση είτε μεταφρασμάτων είτε πρωτότυπων κειμένων, και διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επιμελητές και διορθωτές που προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μερικοί τομείς στους οποίους προσφέρουμε την υπηρεσία της επιμέλειας κειμένων είναι οι εξής: διαφήμιση, οικονομικά, τουρισμός, βιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, αυτοκινητοβιομηχανία, νομικά.

scroll page to top